LUKILOKI: Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen koulutusohjelma

Kuinka kannustaa lapsia ja nuoria lukemaan? Miten tukea luku- ja kirjoitustaitoa omassa oppiaineessa? Miten huomioida monikielisyys ryhmässä? Kuinka arvioida monilukutaidon kehitystä? Kuinka ohjelmoida tarina? Miten tukea, jos lukeminen tai kirjoittaminen ei suju? 
 

LUKILOKI oli vuosina 2018–2023 järjestetty osallistujille maksuton 15 op luku- ja kirjoitustaidon opetuksen täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle. LUKILOKIn tavoitteena on antaa osallistujille virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon oppimisen ohjaamiseen sekä taitojen tukemiseen. Koulutusohjelma on päättynyt.

LUKILOKI – Oivalluksia luku- ja kirjoitustaitojen opettamiseen ja tukemiseen

Kaipaatko uusia ideoita opetuksen kehittämiseen? Tutustu LUKILOKI-koulutusohjelmassa tuotettuihin materiaaleihin Opetushallituksen sivuilla osoitteessa: https://www.oph.fi/fi/lukiloki-oivalluksia-luku-ja-kirjoitustaitojen-opettamiseen-ja-tukemiseen