YHTEYSTIEDOT

Ota yhteyttä:

lukiloki@jyu.fi

kuvituskuva: lentävä kuumailmapallo jossa kiikaroiva henkilö
3

Hanketiimi

Assi Karppinen

KOULUTUSSUUNNITTELIJA
Neuvonta ja tuki. Vastuualueina ilmoittautumiset, todistukset, lähikoulutuspäivien järjestelyt ja viestintä

assi.karppinen(at)nmi.fi
040 681 8870

Merja Kuosmanen

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Koulutuksen koordinointi, hallinnolliset ja talouteen liittyvät asiat, sidosryhmäyhteistyö

merja.k.kuosmanen(at)jyu.fi
050 562 5485

Tiina Siiskonen

KOULUTTAJA
Sisällöntuotanto ja koulutuspäivien kouluttaja, erityisinä vastuualueina kielenkehityksen sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
tiina.s.siiskonen(at)jyu.fi
040 805 4941

Elina Mäkinen

KOULUTTAJA
Sisällöntuotanto ja koulutuspäivien kouluttaja, erityisinä vastuualueina lasten- ja nuortenkirjallisuus ja sanataide

elina.m.makinen(at)jyu.fi
040 805 4803

Tuula Nousiainen

KOULUTTAJA
Sisällöntuotanto ja koulutuspäivien kouluttaja, erityisinä vastuualueina tieto- ja viestintäteknologia ja monilukutaito

tuula.j.nousiainen(at)jyu.fi

Sanna-Maria Luokomaa

KOULUTTAJA
Sisällöntuotanto ja koulutuspäivien kouluttaja, erityisinä vastuualueina perusopetuksen vuosiluokat 7-9, lukio ja ammatillinen koulutus
sanna-maria.s.luokomaa(at)jyu.fi
0404848152

Sanna Mustonen

KOULUTTAJA
Sisällöntuotanto ja koulutuspäivien kouluttaja, erityisinä vastuualueina oppimisen tukeminen monikielisessä ryhmässä ja suomi toisena kielenä opetus

sanna.s.mustonen(at)jyu.fi

Sanna Rantala

KOULUTTAJA
Sisällöntuotanto ja koulutuspäivien kouluttaja, erityisinä vastuualueina perusopetuksen vuosiluokat 1–6

sanna.k.rantala(at)jyu.fi
050 468 6401

Auli Lehtinen

KOULUTTAJA
Sisällöntuotanto ja koulutuspäivien kouluttaja, erityisinä vastuualueina TVT ja monilukutaito sekä perusopetuksen vuosiluokat 7–9, lukio ja ammatillinen koulutus
auli.m.lehtinen(at)jyu.fi
040 805 4991
 .

Hankkeen johto

Marja-Kristiina Lerkkanen

HANKKEEN JOHTAJA
Kasvatustieteen professori opettajankoulutuslaitoksella, erityisalue lukemaan oppiminen ja opettaminen

Sirpa Eskelä-Haapanen

HANKKEEN ESIMIES
Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtaja
Vastuualueena hankkeen henkilöstöhallinto ja päätökset kokonaistaloudesta

Mikko Aro

JOHTORYHMÄN JÄSEN
Kuvaaja: Petteri Kivimäki

Sari Sulkunen

JOHTORYHMÄN JÄSEN
Kuvaaja: Pertti Snellman

Mirja Tarnanen

JOHTORYHMÄN JÄSEN
Kuvaaja: Petteri Kivimäki