Osio 1. Luku- ja kirjoitustaidon jatkumo (kaikille yhteinen opintojakso 3 op)

LUKILOKI-koulutuksen ensimmäinen opintojakso tarkastelee jatkumoa lasten ja nuorten äidinkielen, kirjallisuuden ja viestinnän opetuksen tukemisessa ja kehittämisessä kansallisten (mm. Alkuportaat, BRAIN) ja kansainvälisten (mm. PIRLS, PISA) tutkimusten sekä opetussuunnitelman pohjalta. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia pedagogisia lähestymistapoja ja menetelmiä sekä kielitiedon merkitystä luku- ja kirjoitustaidon harjoittelemisessa ja sujuvoittamisessa sekä kiinnitetään huomiota näihin prosesseihin vaikuttaviin tekijöihin (mm. kieli, lukivaikeus, motivaatio). Samalla kiinnitetään huomiota yhteisopettajuuteen opetuksen yksilöllistämisessä, monikielisten lasten tukemisessa ja S2-opetuksessa. Koulutukseen osallistuja pääsee tarkastelemaan erilaisia taitoja ja tapoja (mm. TVT) hankkia ja käsitellä tietoa monimuotoisesti kielitietoisessa toimintakulttuurissa. Osallistujat perehtyvät kannustavaan arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaitoon osana monilukutaitoa ja kielitietoisuutta. Toteutus perustuu opiskeluun pedagogisessa verkko-oppimisympäristössä, verkkotutorointiin, kahteen vapaaehtoiseen lähiopetuspäivään ja omaan työhön liitettävään kehittämistehtävään.

Ensimmäisen koulutusosion lähipäivät olivat:

 • Jyväskylä, 8.9.2018 ja 5.10.2018 klo 9–15
 • Helsinki 19.9.2018 ja 25.10.2018 klo 9–15
 • Helsinki, 20.9.2018 ja 26.10.2018 klo 9–15
 • Joensuu, 14.9.2018 ja 11.10.2018 klo 9–15
 • Kuopio, 15.9.2018 ja 12.10.2018 klo 9–15
 • Oulu, 22.9.2018 ja 2.11.2018 klo 9–15
 • Rovaniemi, 21.9.2018 ja 27.10.2018 klo 9–15
 • Seinäjoki, 20.9.2018 ja 25.10.2018 klo 10–16
 • Tampere, 19.9.2018 ja 11.10.2018 klo 9–15
 • Turku, 15.9.2018 ja 12.10.2018 klo 9–15
 • Vaasa, 21.9.2018 ja 26.10.2018 klo 9–15