KOULUTUSOHJELMA

Koulutusohjelman kuvaukset koskevat vuonna 2018 alkanutta LUKILOKI-koulutusohjelmaa. Ilmoittautuminen LUKILOKI-koulutusohjelman ensimmäiseen toteutukseen on päättynyt!

LUKILOKI-koulutusohjelma rakentaa uusia opetussuunnitelmia noudattavan äidinkielen ja kirjallisuuden sekä viestinnän opettamisen jatkumon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Koulutuskokonaisuudessa perehdytään luku- ja kirjoitustaidon opetukseen ja oppimiseen laajan tekstikäsityksen pohjalta osana monilukutaitoa ja kielitietoisuutta. Keskiössä ovat motivaatiotekijät ja osaamisen arviointi sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteet lukivaikeuden,  S2-opetuksen ja monikielisyyden näkökulmista. Koulutusohjelma tukee opettajien pedagogista osaamista, yhteistyötä ja aineenhallintaa. LUKILOKI perustuu uusimpaan tieteelliseen tietoon luku- ja kirjoitustaidon oppimisesta ja opettamisesta.

Koulutuskokonaisuus rakentuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen työskentelyyn pedagogisessa verkkoympäristössä ja lähijaksoilla. Koulutus on mahdollista opiskella myös kokonaan verkossa. Myös yksittäisiä opintojaksoja on mahdollista opiskella.

Koulutus koostuu kolmesta koulutusosiosta, joiden tarkempiin tietoihin pääset klikkaamalla kunkin osion otsikkoa.

Osio 1. Luku- ja kirjoitustaidon jatkumo (kaikille yhteinen opintojakso, 3 op)

Tässä koulutusosiossa tarkastelet mm. jatkumoa lasten ja nuorten äidinkielen, kirjallisuuden ja viestinnän opetuksen tukemisessa ja kehittämisessä kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten sekä opetussuunnitelmien pohjalta. Verkkototeutus 1.1.2019 (alkaen)–15.1.2020.

Osio 2. Eri kasvatus- ja koulutusmuodot (1 valinnainen opintojakso, 6 op)

Tässä koulutusosiosssa syvennyt eri kasvatus- ja koulutusmuotojen erityispiirteisiin luku- ja kirjoitustaidon näkökulmasta. Verkkototeutus 1.3.2019 (alkaen)–15.1.2020.

Osio 3. Valinnaiset (3 valinnaista opintojaksoa, 3 x 2 op)

Tässä koulutusosiossa valitset kolme valinnaista opintojaksoa (kukin 2 op), joissa syvennät osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan. Verkkototeutus: opintojaksot avautuvat porrastetusti 1.6.–1.9.2019 ja päättyvät 15.1.2020.

Kuva: Terese Bast
 • Kielenkehityksen vaikeudet eri ikä- ja kehitysvaiheissa (2 op)
 • Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 1–2 (2 op)
 • Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 3–6 (2 op)
 • Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 (2 op)
 • Lukivaikeudet lukiokoulutuksessa (2 op)
 • Lukivaikeudet ammattillisessa koulutuksessa (2 op)
 • Lasten ja nuorten kirjallisuus, sadutus ja sanataide (2 op)
 • Ohjelmointi osana tuottavaa kirjoittamista ja luetun ymmärtämistä (2 op)
 • Uudet kirjoittamisen menetelmät (2 op)
 • Kamerakynän pedagogiikka ja muita tvt-sovelluksia (2 op)
 • Suomi toisena kielenä –oppimisen ja monikielisyyden tukeminen (2 op)
 • Tiedonalojen kieli- ja tekstityö aineenopettajille (2 op)
 • Äidinkielen digitaalinen yo-koe (2 op)
 • Nettilukutaidot haltuun! (2 op)
 • Läs- och skrivförmågan hos finlandssvenska barn (2 sp)
 • Saamen kielen luku- ja kirjoitustaidon oppiminen (2 op)/ 23. Sámegiela lohkan- ja čállindáiddu darjun (2 oč)