KOULUTUSOHJELMA

LUKILOKI-koulutusohjelma rakentaa uusia opetussuunnitelmia noudattavan äidinkielen ja kirjallisuuden sekä viestinnän opettamisen jatkumon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Koulutuskokonaisuudessa perehdytään luku- ja kirjoitustaidon opetukseen ja oppimiseen laajan tekstikäsityksen pohjalta osana monilukutaitoa ja kielitietoisuutta. Keskiössä ovat motivaatiotekijät ja osaamisen arviointi sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteet lukivaikeuden,  S2-opetuksen ja monikielisyyden näkökulmista. Koulutusohjelma tukee opettajien pedagogista osaamista, yhteistyötä ja aineenhallintaa. LUKILOKI perustuu uusimpaan tieteelliseen tietoon luku- ja kirjoitustaidon oppimisesta ja opettamisesta.

Koulutuskokonaisuus rakentuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen työskentelyyn pedagogisessa verkkoympäristössä ja lähijaksoilla. Koulutus on mahdollista opiskella myös kokonaan verkossa.

Myös yksittäisiä opintojaksoja on mahdollista opiskella, vaihtoehdot ilmoittautuminen-sivulla.

Koulutus koostuu kolmesta koulutusosiosta, joiden tarkempiin tietoihin pääset klikkaamalla kunkin osion otsikkoa.

 

Osio 1. Luku- ja kirjoitustaidon jatkumo (kaikille yhteinen opintojakso, 3 op)

Tässä koulutusosiossa tarkastelet mm. jatkumoa lasten ja nuorten äidinkielen, kirjallisuuden ja viestinnän opetuksen tukemisessa ja kehittämisessä kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten sekä opetussuunnitelmien pohjalta. Verkkototeutus 1.1.2019 (alkaen)–15.1.2020.

Osio 2. Eri kasvatus- ja koulutusmuodot (1 valinnainen opintojakso, 6 op)

Tässä koulutusosiosssa syvennyt eri kasvatus- ja koulutusmuotojen erityispiirteisiin luku- ja kirjoitustaidon näkökulmasta. Verkkototeutus 1.3.2019 (alkaen)–15.1.2020.

Osio 3. Valinnaiset (3 valinnaista opintojaksoa, 3 x 2 op)

Tässä koulutusosiossa valitset kolme valinnaista opintojaksoa (kukin 2 op), joissa syvennät osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaan. Verkkototeutus: opintojaksot avautuvat porrastetusti 1.6.–1.9.2019 ja päättyvät 15.1.2020.

Kuva: Terese Bast
 • Kielenkehityksen vaikeudet eri ikä- ja kehitysvaiheissa (2 op)
 • Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 1–2 (2 op)
 • Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 3–6 (2 op)
 • Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 (2 op)
 • Lukivaikeudet lukiokoulutuksessa (2 op)
 • Lukivaikeudet ammattillisessa koulutuksessa (2 op)
 • Lasten ja nuorten kirjallisuus, sadutus ja sanataide (2 op)
 • Ohjelmointi osana tuottavaa kirjoittamista ja luetun ymmärtämistä (2 op)
 • Uudet kirjoittamisen menetelmät (2 op)
 • Kamerakynän pedagogiikka ja muita tvt-sovelluksia (2 op)
 • Suomi toisena kielenä –oppimisen ja monikielisyyden tukeminen (2 op)
 • Tiedonalojen kieli- ja tekstityö aineenopettajille (2 op)
 • Äidinkielen digitaalinen yo-koe (2 op)
 • Nettilukutaidot haltuun! (2 op)
 • Läs- och skrivförmågan hos finlandssvenska barn (2 sp)
 • Saamen kielen luku- ja kirjoitustaidon oppiminen (2 op)/ 23. Sámegiela lohkan- ja čállindáiddu darjun (2 oč)