KOULUTUSOHJELMA

LUKILOKI-koulutusohjelma rakentaa uusia opetussuunnitelmia noudattavan luku- ja kirjoitustaidon opetuksen jatkumon varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

LUKILOKI pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon ja siihen perustuviin käytännön sovelluksiin. Koulutusohjelma tukee osallistujien pedagogista osaamista, yhteistyön ja kielitietoisen toimintakulttuurin rakentamista sekä monilukutaidon opetusta eri oppiaineissa.

Koulutuksen läpäiseviä teemoja ovat motivaatiotekijät, oppimisen arviointi sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteet lukivaikeuksien, S2-opetuksen ja monikielisyyden näkökulmista.

Opiskelu perustuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen työskentelyyn pedagogisessa verkkoympäristössä. Koulutus on mahdollista opiskella monimuoto-opintoina tai kokonaan verkossa.

Koulutus koostuu kolmesta koulutusosiosta, joiden tarkempiin tietoihin pääset klikkaamalla kunkin osion otsikkoa: