Ilmoittautuminen Ohjelmointi osana ajattelutaitojen kehittymistä ja tuottavaa kirjoittamista(2op) -opintojaksolle

Lähikoulutuspäivät ovat to 5.5. Jyväskylässä klo 9–15 Sokos hotel Alexandrassa ja pe 6.5.2022 Helsingissä Sokos hotel Presidentissä klo 9–15.

Opintojakson lähipäivät ja webinaari on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja luokkien 1–6 opettajille. Verkkototeutus sopii myös luokkien 7–9 ja toisen asteen opettajille. Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnilliseen ajatteluun ja käytetään ohjelmointia osana luku- ja kirjoitustaidon oppimista ja opettamista. Opintojakso yhdistää ohjelmoinnin luovasti moninaisiin tekstitaitoihin. Keskiössä on tuottava monilukutaito. Opintojaksolla tutustutaan mm. ScratchJr- ja Scratch-ohjelmointisovelluksiin, BeeBot- ja BlueBot -robottien toimintoihin sekä tekstipohjaisen ohjelmoinnin perusteisiin eriyttäen sisältöä kasvatus- ja koulutusasteiden mukaisesti.

Tietosuojaseloste

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.

Skip to content