Lukivaikeuden kanssa tarvitaan sinnikkyyttä

Äänne-erottelu on myös ollut hankalaa. Se on edelleenkin hyvin vaikea asia. Kyllä se oli silloin pienenä kirjoittaessa hirvittävän vaikeaa erottaa, että tuleeko tähän nyt kaksi k- tai m-kirjainta tai onko kyseessä ao vai uo vai miten se menee.

 

Edelle nostetut ajatukset kuvaavat pulmia, jollaisina lukivaikeus voi ilmetä. Lukivaikeus on yleisin kapea-alaisista oppimisvaikeuksista, ja sitä voidaan kompensoida käyttämällä erilaisia oppimisen menetelmiä, valitsemalla sopivat työskentelytavat ja hyödyntämällä erilaisia tuen keinoja. Lukivaikeus ei ole este, mutta eläminen sen kanssa vaatii niin koulussa kuin työelämässä sinnikkyyttä ja ponnisteluja: esimerkiksi opiskelu vie enemmän aikaa. 

Kuva: Terese Bast

LUKILOKI-koulutuksen opintojaksoilla on syvennetty tietoisuutta luku- ja kirjoitusvaikeuksien syistä, tuen tarpeen arvioinnista, suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Kokemuspuheenvuoro lukivaikeudesta, opiskelusta ja työelämästä

3.–9.10.2022 vietettävän Dysleksiaviikon eli Luki-viikon tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tietoa lukivaikeudesta, Erilaisten oppijoiden liiton sivuilla kerrotaan. Suomessa Luki-viikon teemana on tänä vuonna lukivaikeus ja sen kohtaaminen työyhteisössä. On tärkeää löytää tilaa erilaisille työskentelyn tavoille. Ymmärrys sekä kärsivällisyys helpottavat kaikkien oloa työpaikalla.

Kokemuspuheenvuoro – lukivaikeudet, oppiminen ja opettajuus -podcastissa (kesto 39:10 min) yliopistonopettaja Tiina Siiskonen haastattelee KT, yliopettaja Veijo Turpeista hänen kokemuksistaan lukivaikeuksien kanssa elämisestä ja siitä, miten hänen omat kokemuksensa ovat auttaneet ymmärtämään ja tukemaan lukivaikeuksien kanssa kamppailevia opiskelijoita. Turpeisen kokemukset ovat hyvä esimerkki siitä, että vaikeuksien asettamat esteet on mahdollista ylittää. 

Käytä halutessasi podcastin kuuntelemisen tukena sen tekstivastinetta. Podcast on tuotettu osana LUKILOKI-koulutusta. 

– – minulla on ollut hyvä ja vahva itsetunto lapsesta lähtien. Koetuksella se on ollut ehdottomasti monta kertaa, mutta aina vain on menty eteenpäin. Olen luottanut siihen, että kyllä minä pärjään ja osaan. – – Toivoisin, että kaikkia, joilla on lukemisessa ja kirjoittamisessa vaikeuksia, tuettaisiin jo niin aikaisessa vaiheessa kuin se suinkin vain on mahdollista.