Ukraina toisena kielenä -materiaali avoimeen käyttöön

Lukuviikon teema ”Lukemalla parempi maailma” kiinnittää huomion tänä vuonna kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, heidän oppimiseen ja lukutaitojen kehittymiseen. Miten tukea oppimista ja koulunkäyntiä kriisin keskellä? Mikä merkitys lukutaidolla on monimutkaistuvassa globaalissa tilanteessa? Miten tukea osallisuutta?  

Kuva: Pixabay/Kranich17

Lukutaidossa on ennen kaikkea kyse pääsystä kieleen: pääsystä omaan äidinkieleen, toiseen kieleen, vieraisiin kieliin. Ymmärtämisestä. Siitä, että vahvan äidinkielisen identiteetin rinnalle voi lähteä luomaan myös laajempaa, monikielistä identiteettiä. Monikielinen identiteetti on itse asiassa arkipäivää jokaiselle ja kouluissa olisikin tärkeää kasvattaa näkemään monikielisyys voimavarana.  

Kieli säilyttää yhteyden omaan identiteettiin 

LUKILOKI haluaakin nostaa tällä lukuviikolla esiin kielitaidon osana lukutaitoa nimenomaan kielellisen identiteetin näkökulmasta: Opetushallituksen verkkosivuilla on koottuna paljon materiaalia ja työkaluja tukemaan erityisesti ukrainalaisia oppijoita ja heidän opettajiaan kriisin keskellä.  

Mukana OPH:n koonnissa on osana vuonna 2018 käynnistynyttä Ukrainan koulutusreformia tuotettu ukraina toisena kielenä -oppimateriaali, joka on suunnattu erityisesti etnisten vähemmistöjen ukrainan kielen opetukseen.  Suomalainen Learning together –hanke on ollut mukana tässä laajassa perusopetuksen uudistamiseen tähtäävässä työssä. Yksi hankkeen painopisteistä on ollut tukea ukraina toisena kielenä -opetuksen kehittämistä, ja ennen sotaa valmistui mittavana projektina materiaalipaketti esi- ja alkuopetukseen. Materiaalin tekijätiimin on muodostanut joukko ukrainalaisia kokeneita pitkän linjan kielipedagogeja.  

Kuva: Pixabay/Geralt

Laaja materiaali, joka sisältää mm. tekstikirjan, opettajan oppaan ja oppaan etäopetukseen, on nyt avattu kaikkien käyttöön. Vaikka materiaali on tehty ukraina toisena kielenä -opetukseen, se sopii toiminnallisena ja monipuolisena kokonaisuutena myös ukraina äidinkielenä -opetukseen. Materiaalille onkin täällä Suomessa – kuten koko Euroopassa – selvä tilaus: lähes jokaisessa kunnassa alkaa olla tarve ukrainalaisten oppijoiden huomioimiseen.  

Kuva: Ukraina toisena kielenä -oppimateriaalin kirjan kansikuva.

Linkkiä materiaaliin saa jakaa – myös kansainvälisesti. Tärkeintä on, että se tulisi käyttöön: tukemaan kielen oppimista, lukutaidon kehittymistä, oman identiteetin vahvistamista. Oppimateriaalin läpi kulkevassa tarinassa eläinhahmot seikkailevat pitkin Ukrainaa ja tekevät maata tutuksi kielivähemmistöille. Parasta on se, että laajan tekstilajivalikoimansa ansiosta materiaali on toimiva paketti myös ukrainalaisten lasten vanhemmille: mukana on lauluja, runoja ja toiminnallisia tehtäviä, joiden avulla luku- ja kirjoitustaitojen kehittymistä voi tukea myös kotona ja pitää myös tällä tavoin kiinni omasta kielellisestä identiteetistä.  

Ukrainankielinen materiaali on saatavilla OPH:n sivuilta. Linkin takaa pääset sivulle, ja linkki tällä hetkellä Google Drivessä olevaan materialiin löytyy sivun alalaidasta otsikolla “Ukraina toisena kielenä -materiaali Google Drivessä”.   

OPH:n sivujen lukuisat linkit ja tukimateriaalit auttavat varmistamaan sitä, että ihan jokaisella on pääsy tekstien pariin, kiinni lukemiseen. Lukuviikko muistuttaa siitä, että lukutaito kuuluu jokaiselle, tarinoiden ja tekstien ovet ovat avoinna kaikille. Ukrainalaisen tekijätiimin tuottama pedagogisesti edistyksellinen materiaali tukee lasten kouluttautumista myös diasporassa ja kriisiaikoina, ja mahdollistaa aikanaan paluun rakentamaan entistä yhtenäisempää ja demokraattisempaa yhteiskuntaa.  

Lue lisää