Euroopan koodausviikko innostaa ohjelmoinnin pariin

Ohjelmoinnillinen ajattelu on yksi tulevaisuuden taidoista. 9. – 24.10.2021 vietettävä EU Code Week on ruohonjuuritason aloite, jonka tavoitteena on edistää koodausta ja digitaalista lukutaitoa osallistavasti ja hauskasti. Tänä vuonna koodausviikko on erityisesti kannustanut kouluja osallistumaan – ehkä oma opetusryhmäsikin on mukana?

EU Code Week kannustaa tekemään yhdessä ja jakamaan ideoita. (Kuva: EU Code Weekin viestintäaineistot.)

Tutkitaan, tehdään & kokeillaan!

Koodaaminen vie ajatukset helposti teknologian ja konekielien pariin. Siksi koulukontekstissa on hyvä puhua juuri ns. ohjelmoinnillisesta ajattelusta. Siinä on kyse esimerkiksi ongelmien purkamisesta osiin, toiminnan kaavojen tunnistamisesta ja muodostamisesta sekä toimintojen yleistämisestä ja automatisoinnista, kuten Uudet lukutaidot -tukimateriaalissa kuvataan. 

Opettajana ei siis tarvitse säikähtää: ohjelmoinnillisen ajattelun tukeminen onnistuu myös ilman laitteita. Käy lukemassa LUKILOKIn viimevuotisesta LOKI-postauksesta, millä tavoin ohjelmointi voi olla osana varhaiskasvatusta, minkälaisia toiminnallisia ja leikillisiä harjoitteita voi tehdä alakoulussa tai mitä yhteistä on roolipelinomaisella luokkahuonetyöskentelyllä ja ohjelmoinnilla.

Koodaus-termissä on myös oma kiehtovuutensa, ja tätäkin puolta on hyvä tutkia. Uudet lukutaidot -tukimateriaali vinkkaa, että lasten kanssa voi havainnoida teknologian roolia arkielämässä: nimetä laitteita, tutkia, miten ne toimivat ja pohtia, mitä hyötyä eri laitteista on arjessa. Isompien kanssa voi edetä tutkimaan, miten teknologian avulla voidaan seurata ihmisen toimintaa. Mielenkiintoinen kysymys on, miten eri laitteet ja sovellukset keräävät käyttäjästään tietoa.  

Ohjelmoinnillisen ajattelun kehittymistä opitaan parhaiten itse tekemällä, tutkimalla ja ohjelmoimalla. Kaikista ei tarvitse tulla koodareita, mutta tärkeää on sisäistää se ajatus, että ihminen on se, joka ohjelmoi ja käskee, miten kone toimii, vaikka arjessa ajaudummekin helposti somevirran tai pelien nokkelien ratkaisujen vietäväksi. TVT-osaaminen sekä media- ja monilukutaito ovat keskeisiä, kun puhutaan ohjelmoinnista ja kasvatuksesta. Ohjelmoinnillinen ajattelu onkin läpileikkaavasti osa kaikkia oppimisen aloja.   

Poimi ideoita ympäri Eurooppaa

Koodausviikkoon voi osallistua monella tapaa. Ehkä olet jo ilmoittanut teemaviikon verkkosivuilla oman oppijaryhmäsi osallistumisesta? Jos olet vasta suunnittelemassa tapahtumaa, voit edelleen käydä lisäämässä sen tapahtumasivuille.

EU Code Week huomioi myös ne kasvatusalan ammattilaiset, joilla ei ole aiempaa kokemusta koodaamisesta: sivuilla on lukuisia ilmaisia harjoitusmateriaaleja ja verkkokursseja, joista pääsee alkuun. Ja koska opettajat ympäri Eurooppaa ovat lisänneet karttapohjaan tapoja, joilla he ryhmänsä kanssa osallistuvat viikkoon, voit hyvinkin käydä poimimassa toimintavinkkejä toteutettavaksi oman ryhmäsi kanssa: tägäyksiä on jo yli 30 000!

Ohjelmoinnillinen ajattelu LUKILOKIssa

LUKILOKIssa ohjelmointi on näkyvimmin läsnä valinnaisissa opinnoissa. Nyt syksyllä 2021 alkaneella opintojaksolla “Tieto- ja viestintäteknologia luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen tukena” ohjelmoinnin teemat ovat läsnä mm. luku- ja kirjoitustaitojen opetuksen pelillistämisen kontekstissa.

Kevään 2022 LUKILOKI-opintojakso ”Ohjelmointi osana ajattelutaitojen kehittymistä ja tuottavaa kirjoittamista” puolestaan yhdistää ohjelmoinnin luovasti moninaisiin tekstitaitoihin: opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnilliseen ajatteluun sekä ohjelmoinnin luovaan käyttöön osana monilukutaidon oppimista ja opettamista. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan! 

Ohjelmoinnillista ajattelua voi kehittää monin tavoin. (Kuva: EU Code Week -viestintäaineistot.)