Iloitaan onnistumisista Lapsen oikeuksien viikolla!

Noo joku iso poika kehui mua kun mä osasin jo 4-vuotiaana lukea.

Näin vastasi eräs kuusivuotias, kun häneltä kysyttiin Lapsibarometri-tutkimuksessa, mistä hän sai viimeksi kehuja.

Erikoistutkija Terhi Tuukkanen Lapsiasiavaltuutetun toimistolta lähetti Lapsen oikeuksien viikon merkeissä LUKILOKIlle terveisensä sekä pienen ennakkomaistiaisen pian julkaistavan Lapsibarometrin sisällöstä. Terhi kertoo, että lukutaitoon liittyvä positiivinen palaute jää lapsille mieleen:

“Myönteinen tunnistaminen oli yksi tämänvuotisen Lapsibarometrin teemoista, kun selvitimme, millainen on hyvä elämä kuusivuotiaiden lasten näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää, saavatko lapset kehuja ja mitkä asiat ovat lapsille niin merkityksellisiä, että he muistavat saaneensa niistä kehuja. Juuri lukutaito oli monelle lapselle tällainen asia.

Joulukuussa julkaistavan Lapsibarometrin viesti kaikille lasten parissa toimiville onkin seuraava: muistetaan iloita pienistä oppimisen askelista yhdessä lasten kanssa ja antaa myönteistä palautetta! Nämä ilon hetket vahvistavat lapsen itsetuntoa ja kokemusta siitä, että häntä arvostetaan.”

Odotamme suurella mielenkiinnolla Lapsibarometrin julkaisua! Se on saatavilla Lapsiasiavaltuutetun sivuilta joulukuussa.

Myös keväällä on odotettavissa kiinnostava katsaus lasten ja nuorten elämään, kun Valtion nuorisoneuvosto ja Nuorisotutkimusseura julkaisevat uuden Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen, joka keskittyy mediaan, musiikkiin ja harrastamiseen. Tärkeää tietoa esimerkiksi opettajalle, joka haluaa ymmärtää oppijoidensa vapaa-ajan tekstimaailmaa entistä paremmin! Myös yli 15-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita valottava Nuorisobarometri julkaistaan seuraavan kerran ensi keväänä, pääteemanaan tällä kertaa nuorten palvelut.

Vinkkejä Lapsen oikeuksien viikolle

Tiesitkö, että Lapsen oikeuksien päivä (20. marraskuuta) on tänä vuonna ensimmäistä kertaa kalentereihin merkitty vakiintunut liputuspäivä?

Päivän yhteyteen marraskuun loppupuolelle ajoittuvan Lapsen oikeuksien viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Viikon teemana on tänä vuonna lapsen oikeus tulevaisuuteen, ja siitä avautuukin monenlaisia mahdollisuuksia ilmaista omia unelmia ja tulevaisuuden tavoitteita kirjoittamalla, piirtämällä, videoimalla, valokuvaamalla, toisia haastattelemalla…

Lapsen oikeuksien viikon kampanjasivuilla on paljon valmista sisältöä (tuntisuunnitelmia, tehtäviä ja taustamateriaalia) teeman käsittelyyn eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa: varhaiskasvatukseen, luokille 1–2, luokille 3–6, yläkouluun sekä vapaa-aikaan ja harrastustoimintaan. Kannattaa tutustua ja poimia omaan käyttöön parhaiten sopivat materiaalit käyttöön!

Muista myös esimerkiksi kamerakynämenetelmän mahdollisuudet: muun muassa videomielipidekirjoitusten toteutustapaa voidaan varioida oppijoiden iän ja osaamisen mukaan. Varhaiskasvatuksessa voidaan kuvata lähiympäristön paikkoja, jotka ovat lasten mielestä vaikkapa mukavia, tylsiä, kauniita, rumia, kiinnostavia tai pelottavia. Lukiolaiset puolestaan voivat videomielipidekirjoitusten avulla syventyä erilaisiin vaikuttamisen keinoihin ja niiden käyttöön audiovisuaalisten tekstien tuottamisessa. Lisää haastetta tuo halutun viestin välittäminen pelkän kuvan ja äänen avulla ilman puheen tai kirjoitetun tekstin käyttämistä.

Lue lisää lapsen oikeuksien sopimuksesta:

kuvituskuva: lapsi lentää lokilla