Peliviikko 2020

Peliviikko (9.–15.11.) on kirjastojen aloitteesta lähtenyt pelikasvatuksen teemaviikko, joka pyrkii rakentamaan positiivista pelikulttuuria. Peliviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), ja sitä vietetään nyt jo kymmenettä kertaa. Sosiaalisesta mediasta peliviikon sisältöjä löytyy tunnisteella #peliviikko. 

Pelit avaavat monenlaisia mahdollisuuksia tuoda kaikenikäisten oppijoiden omaa tekstimaailmaa osaksi opetusta. Laajan tekstikäsityksen mukaisina teksteinä pelit tarjoavat paljon eri tapoja käsitellä monilukutaidon eri puolia tulkinnasta tuottamiseen ja kriittiseen arviointiin. Oppijoiden kanssa voidaan esimerkiksi

  • tarkastella pelin narratiivisia ulottuvuuksia,
  • pohtia pelin välittämiä viestejä ja tavoitteita,
  • analysoida audiovisuaalisen kerronnan keinoja,
  • miettiä pelin sääntöjen rakennetta osana ohjelmoinnillisen ajattelun harjoittelua,
  • tuottaa pelikulttuurista ammentavia meemejä tai
  • herätellä kirjoitusmotivaatiota oman pelihahmon tarinan keksimisen kautta.

Pelien sateenvarjon alle mahtuvat sekä monenlaiset digitaaliset pelit että perinteiset lautapelit tai vaikkapa liveroolipelit. Kiinnostavan lähtökohdan peleistä keskustelulle ja pelien analysoinnille tarjoaa jo se, mitä pelit tuovat itse kullekin mieleen ja mitkä asiat tekevät erilaisista peleistä kiinnostavia. Varhaiskasvatusikäiset voivat esimerkiksi piirtää suosikkipelinsä ja kertoa siitä toisille, kun taas nuorilla voi olla tehtävänä toteuttaa videomuotoinen pelivinkkaus.

Poimi inspiraatiota pelikasvatukseen esimerkiksi seuraavista lähteistä: