Lukutaito ja ohjelmointiosaaminen: Euroopan koodausviikon vinkit

Lokakuussa lomaillaan ja luetaan – mutta myös koodataan, sillä vuosittainen Europe Code Week -tapahtuma ajoittuu välille 10.–25.10. Perusymmärrys ohjelmoinnista on keskeinen osa digitaalista lukutaitoa, ja siksi haluamme myös LUKILOKIssa nostaa nämä teemaviikot esiin.

Ohjelmointi linkittyy läheisesti monilukutaitoon ja laajaan tekstikäsitykseen. Leikin- tai pelinomainen ohjelmointi voi innostaa ja tukea tuottavaa kirjoittamista, ja ohjelmointia voidaan käyttää oppijaa osallistavana työtapana. Ohjelmoinnillisen ajattelun kautta on myös mahdollista vaikkapa tarkastella tarinan rakennetta tai sanallistaa asioiden keskinäisiä suhteita. Eikä vähäisimpänä: ymmärrys siitä, mihin kaikkeen algoritmit vaikuttavat, edistää kykyämme toimia kriittisesti meitä kaikkialla ympäröivässä mediamaailmassa.

Motivaatiota luovasta työskentelystä

Ohjelmoinnillinen ajattelu oli vuonna 2018 ensi kertaa mukana kansainvälisessä monilukutaidon arviointitutkimuksessa ICILSissä, jossa sitä lähestyttiin ongelman käsitteellistämisen ja ongelmanratkaisun näkökulmasta. Suomalaiset kahdeksasluokkalaiset sijoittuivat ohjelmoinnillisen ajattelun osaamisessa yhdeksän maan joukossa kolmannelle sijalle (Leino, Rikala, Puhakka, Niilo-Rämä, Sirén & Fagerlund, 2019). Ohjelmointiosaamista on perinteisesti pidetty poikien juttuna; ICILS-tutkimuksessa suomalaisten tyttöjen pistemäärän keskiarvo oli kuitenkin korkeampi kuin poikien.

Ehkäpä ohjelmoinnin vahvempi liittäminen monipuoliseen luovaan tekemiseen ja tarinallisuuteen onkin yksi keino vastata siihen jo pitkään tunnettuun haasteeseen, että tyttöjen teknologia-aiheisiin liittyvä kiinnostus alkaa heiketä jo varhain koulupolulla – ja samalla voidaan myös innostaa poikia luovaan tekstin tuottamiseen. Vastaavanlaista potentiaalia molemminsuuntaiseen motivointiin on myös esimerkiksi pelien tekemisellä (Robertson, 2012) ja roolipelinomaisella luokkahuonetyöskentelyllä (Nousiainen, Vesisenaho & Eskelinen, 2015). Omien pelien suunnittelu ja ohjelmoinnin perusteiden harjoittelu sopivatkin erinomaisesti yhteen.

Ota ideat käyttöön!

Ohjelmointia opettaakseen ei tarvitse itse olla ohjelmointiguru, eikä perusasioiden harjoitteluun vaadita välttämättä edes digivälineitä. Kurkista seuraavien linkkien taakse, poimi yksi innostavalta vaikuttava idea ja kokeile sitä oppijoidesi kanssa!

  • Europe Code Weekin omalta sivustolta löytyy monipuolisesti erilaisia koodausviikon oppimateriaaleja sekä eri tahojen jakamia aineistoja. (Huomaathan, että sivuston kielen voi vaihtaa suomeksi, jos linkki vie oletuksena englanninkielisille sivuille.)
  • Jonna Kankaan ja Jenni Vartiaisen julkaisussa Ohjelmoinnin ABC varhaiskasvatukseen (Helsingin yliopisto, 2019) ohjelmointia tarkastellaan varhaiskasvatuksen laaja-alaisesta osaamisesta ja sisältöalueista lähtien. Julkaisussa on paljon helposti toteutettavia leikinomaisia tehtäviä.
  • Turun yliopiston ViLLE TEAMin koostama Alakoulun ohjelmointiopas (2016) sisältää erilaisia leikinomaisia ja toiminnallisia harjoitteita, jotka on helppo ottaa heti käyttöön.
  • LUKILOKIn yhteistyökumppanina toimineen Mehackitin luovien ohjelmointikurssien sisällöt soveltuvat erityisesti yläkoulusta ylöspäin.