Kansainvälinen selkokielen päivä 28.5.

Torstaina 28.5. on kansainvälinen selkokielen päivä. Päivää vietetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Selkokeskus määrittelee selkokielen seuraavasti:

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

Selkokeskuksen arvion mukaan Suomessa selkokieltä tarvitsee jopa 11–14 % väestöstä. Tämän kevään poikkeustilanne on korostanut selkokielisen viestinnän merkitystä. Uuden informaation ja muuttuvien ohjeistusten keskellä on erityisen tärkeää, että tieto on kaikille ymmärrettävää.

Kirjoitetun kielen selkeyttäminen

Kun puhutaan tekstien selkeyttämisestä, yksi asia on muita tärkeämpi: lukija. Tärkeä oivallus on siirtyä kirjoittajan näkökulmasta lukijan näkökulmaan. Kaiken lähtökohtana on lukijalähtöisyys, hänen kielelliset valmiutensa ja tiedontarpeensa. Ideana on auttaa lasta tai nuorta tekstin kanssa mahdollisimman paljon, jotta hänelle jää tekstin ymmärtämiseen mahdollisimman paljon energiaa.

Selkokieli on vahvasti mukana myös LUKILOKI-koulutuksen sisällöissä. Oheisella videolla Selkokeskuksen asiantuntija Riikka Tuohimetsä kertoo kirjoitetun kielen selkeyttämisestä. 

Tutustu selkokieleen