Eväitä monilukutaidon opetukseen – LUKILOKI esittäytyy Ruusupuiston kärkiuutisissa

Monilukutaito haastaa opettajia monipuolistamaan koulun tekstimaailmaa. Kirjoitimme Ruusupuiston kärkiuutisiin siitä, miten LUKILOKI-koulutus tukee opettajia monilukutaidon ohjaajina.

Monilukutaito opetussuunnitelmissa

Laajan tekstikäsityksen mukaan kirjoitettujen tekstien rinnalla on monia muitakin tapoja muodostaa merkityksiä. Monilukutaidolla (multiliteracy) tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkinnan, tuottamisen ja arvioinnin taitoa ja yksilön joustavaa toimintaa tekstien maailmassa.

Monilukutaito esiintyy ensimmäistä kertaa nykyisissä opetussuunnitelmien perusteissa. Se on osa laaja-alaista osaamista, jonka tavoitteena on vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Monilukutaito on kielitietoisen koulun ytimessä ja koskee kaikkia oppiaineita.

Oheisella LUKILOKI-koulutuksen videolla professori Minna-Riitta Luukka avaa kielitietoisen toimintakulttuurin ja monilukutaidon käsitteitä sekä niiden roolia opetussuunnitelmissa.

Meemien kautta oppijoiden tekstimaailmaan

Ruusupuiston kärkiuutisten artikkelissa nostimme meemit konkreettiseksi esimerkiksi koulun tekstimaailman laajentamisesta. Meemit saattavat olla oppijoille tutumpia kuin opettajalle, mutta niiden tulkintaan ja taustojen hahmottamiseen tarvitaan ohjausta.

Opetuksen osana meemit antavat oppijoille omistajuutta omaan oppimiseensa ja samalla mahdollistavat kriittisen medialukutaidon ja monilukutaidon harjoittelun. Verkossa on lukuisia meemintekokoneita ja -sovelluksia, joita löytää helposti hakukoneiden avulla. Meemien opetuskäytön ideoita on koottu erilliseksi artikkeliksi myös tänne LUKILOKI-sivuston lokiin.

Lue lisää Ruusupuiston kärkiuutisista:

Lehtinen, A., Luokomaa, S., Mäkinen, E., Nousiainen, T., Ruotsalainen, J., & Lerkkanen, M.-K. (2020). LUKILOKI-koulutuksesta eväitä monilukutaidon opetukseen. Ruusupuiston kärkiuutiset, 1/2020.

P.S. Samasta Ruusupuiston kärkiuutisten numerosta löytyy myös Niilo Mäki Instituutin ReadDrama-hankkeen mielenkiintoinen artikkeli draamakasvatuksellisen lukuteatterin vaikuttavuuden tutkimuksesta.