Tukivastemalli ja muita työkaluja oppimisen tukemiseen

Kirjoitimme Kieliverkoston verkkolehteen otsikolla “LUKILOKI – Virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon ohjaamiseen”. Artikkelissa esittelemme LUKILOKI-koulutusohjelmaa ja koulutuksessa hyödynnettyjä työvälineitä luku- ja kirjoitustaidon ohjaamiseen ja opettamiseen.

LUKILOKI-koulutuksessa arvioinnin ja tuen saumatonta vuorovaikutusta on kuvattu tukivastemallilla (ks. Aro & Lerkkanen, 2019). Se on toimintatapa, jossa opettaja suunnittelee ja toteuttaa oppimisen tukea.

Tukea suunnitellessaan opettaja nojautuu joko tutkittuihin keinoihin tai hyvin perusteltuihin oletuksiin toimivista tukikeinoista. Hän tunnistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa tukea tarvitsevan oppijan ja kohdentaa tuen tarpeen arviointitiedon perusteella. Lisäksi hän valitsee konkreettiset tavoitteet, joiden saavuttamista voidaan seurata. Sen jälkeen opettaja suunnittelee keinot tavoitteisiin pääsemiseksi ja toteuttaa suunnitellun tuen. Lisäksi hän seuraa tuen vaikuttavuutta jatkuvasti ja muokkaa tukea tarpeen mukaan.

Uudet opetussuunnitelmat korostavat työtapojen ja arviointimenetelmien monipuolisuutta. Oppimisen arvioinnin tulee kannustaa, edistää ja ohjata oppijan oppimista sekä tarjota riittävää ja jatkuvaa tietoa oppimisprosessista niin opettajalle kuin oppijalle itselleen. Myös oppijan saaman tuen tulee opetussuunnitelmien mukaan olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Näihin tavoitteisiin tukivastemalli antaa opettajalle mallin ja työkalun.

Voit lukea lisää tukivastemallista, muista LUKILOKI-koulutuksessa käytetyistä työkaluista ja koulutuksen toteutuksesta Kieliverkoston verkkolehdestä.

Lue lisää:

Aalto, E., Heikkilä R., Järvenoja M., Kuosmanen M., Lehtinen A., Lerkkanen M.-K., Luokomaa S., Mononen S., Mustonen S., Nousiainen T., Raittila T.-L. & Saario J. (2019). LUKILOKI – Virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon ohjaamiseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(6). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-2019/lukiloki-virtaa-ja-valineita-luku-ja-kirjoitustaidon-ohjaamiseen.

Aro, M. & Lerkkanen, M.-K. (2019). Lukutaidon kehitys ja lukemisvaikeudet. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M.-K. Lerkkanen, & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 252–289). Niilo Mäki Instituutti.