Monikielisen oppijan kohtaaminen

Millaista on koulun tai päiväkodin monikielinen arki? Kuinka opettajat ja muu henkilökunta voivat tukea jokaisen kasvamista monikieliseksi?

Kirjoitimme IKI – Innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi -hankkeen blogiin monikielisen oppijan kohtaamisesta. Käy lukemassa blogiteksti ja tutustu sen avulla osana LUKILOKI-hanketta luotuun Monikielisen oppijan matkassa -verkkosivustoon.

Lue blogiteksti:

Luokomaa, S. & Tuomainen, L. (2020). Monikielisen oppijan matkassa jokaisessa koulussa. IKI-hankkeen blogi. https://www.ikihanke.fi/ajankohtaista/monikielisen-oppijan-matkassa-jokaisessa-koulussa/.

Tai tutustu itse Monikielisen oppijan matkassa -verkkosivustoon:

Aalto, E., Mustonen, S., Järvenoja, M. & Saario, J. (2019). Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. https://monikielisenoppijanmatkassa.fi.

Kuva: Luova toimisto Visual Friday Oy