Kamera kynänä ja taidetta sanoista – LUKILOKI esittäytyy IKI-hankkeen blogissa

Tässä artikkelissa esittelemme kahta LUKILOKI-koulutuksessa esillä ollutta menetelmää: sanataidetta ja kamerakynämenetelmää. Voit tutustua menetelmiin hankkeessa tuotettujen infograafien ja oheistekstien avulla.

Kirjoitimme samoista menetelmistä myös IKI-hankkeen blogiin. Voit napata blogitekstistä konkreettisia ideoita kamerakynän ja sanataiteen menetelmien käyttöön. Ideoita soveltamalla saat luotua luku- ja kirjoitustaitojen oppimiseen oivaltamisen iloa, yhteisöllisyyttä ja toiminnallisuutta.

Kamerakynän pedagogiikkaa

Kamerakynämenetelmässä oppija on aktiivinen toimija, joka käyttää kameraa kynän tavoin yksinkertaisesti, havaintojensa ja ajatustensa jäsentämisessä. Kamerakynätyöskentely sisältää kahdenlaisia tehtäviä: kuvaustehtävässä on tarkoitus ratkaista ongelma kuvaamalla ja katselutehtävän avulla tulkitaan nähtyä tai luodaan sen perusteella jokin tuotos.

Kamerakynämenetelmää voidaan soveltaa kaikissa oppiaineissa ja eri-ikäisten oppijoiden kanssa. Menetelmä tukee hyvin oppijalähtöistä ja yhteisöllistä oppimista.

Infograafin sisältö: Merja Kuosmanen ja Tuula Nousiainen
Kuvitus: Terese Bast

Sanataiteilijalle kieli on loppumaton leikki

Sanataide on taidemuoto, jonka taustalla on useita tieteen- ja taiteenalojen menetelmiä. Tärkeää on elämyksellisyys, kielellä leikkiminen, kokeilun ja tekemisen ilo, vuorovaikutus, kielitietoisuus ja kannustava palautteenanto.

Taiteenalan työtavat ovat vaihtelevia ja osallistavia. Monitaiteisuus ja taiteidenvälisyys sekä yhteinen tekeminen ja jakaminen ovat sanataiteelle ominaisia. Sanataiteilijalle kieli on loppumaton leikki, joka sallii omaäänisen tavan katsoa, kertoa, kirjoittaa ja tulkita maailmaa.

Sanataiteessa oppimisympäristö on moniaistinen ja siinä hyödynnetään runsaasti erilaisia painettuja, kerrottuja ja digitaalisia tekstejä. Inspiroivan oppimis- ja kokemisympäristön tavoitteena on tarjota lähtökohtia omien tekstien kertomiseen, kirjoittamiseen ja luomiseen.

Sanataiteessa erilaisiin tapoihin kertoa ja kirjoittaa tutustutaan julkaistujen ja ryhmässä syntyvien tekstien kautta. Tekstien äärelle pysähdytään ja niiden rakennetta, kieltä, tehokeinoja ja tyyliä tutkitaan. Kirjallisten esikuvien sekä oman ja yhteisen tekemisen kautta etsitään omaa tapaa kertoa ja kirjoittaa.

Infograafin sisältö: Elina Mäkinen, Emma Puikkonen ja Karoliina Suoniemi
Kuvitus: Terese Bast

Lue lisää IKI-hankkeen blogista:

Lehtinen, A., Luokomaa, S., Mäkinen E. ja Nousiainen, T. (2020). LUKILOKI-koulutuksesta luovuutta ja toiminnallisuutta luku- ja kirjoitustaitojen oppimiseen. IKI-hankkeen blogi. Saatavilla: https://www.ikihanke.fi/ajankohtaista/lukiloki-koulutuksesta-luovuutta-ja-toiminnallisuutta-luku-ja-kirjoitustaitojen-oppimiseen/.