LUKILOKI 2: Luku- ja kir­joi­tus­tai­don ope­tuk­sen täy­den­nys­kou­lu­tuk­seen liki 1,2 mil­joo­naa

Opetushallitus on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle 1 185 000 euroa luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen jatkumoon keskittyvälle LUKILOKI 2 -hankkeelle vuosille 2020-2022. LUKILOKI 2 toteutetaan laaja-alaisena yliopiston eri yksiköiden, Niilo Mäki Instituutin sekä asiantuntijaverkoston yhteistyönä, jota koordinoi opettajankoulutuslaitos.

Hanke kohdistuu koulutuspoliittisesti tärkeään ja ajankohtaiseen kehittämisalueeseen. – Hyvä lukutaito on keskeinen perustaito, joka avaa uusia maailmoja ja mahdollisuuksia sekä suojaa syrjäytymiseltä, hankkeen johtaja professori Marja-Kristiina Lerkkanen toteaa .

Pian päättyvä  ensimmäinen LUKILOKI-monimuotokoulutus  on antanut tutkimusperusteista virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon opetukseen ja oppimiseen  yli 1800 opettajalle ympäri Suomea.

Koulutuksessa on kiinnitetty huomiota uusien opetussuunnitelmien mukaiseen lukemaan oppimiseen, lukumotivaatioon ja osaamisen arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteisiin lukivaikeuden, suomi toisena kielenä -opetuksen ja monikielisyyden näkökulmista. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille ja erityisopettajille.

Tämä on merkittävä tunnustus Jyväskylän yliopiston laaja-alaiselle lukutaidon asiantuntemukselle. Opetushallitus tunnistaa opettajien luku- ja kirjoitustaidon opetuksen täydennyskoulutustarpeen ja  merkityksen. LUKILOKI on saanut runsaasti myönteistä palautetta. Tästä on hienoa jatkaa, opettajankoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen sanoo.

Lisätietoja:

Professori Marja-Kristiina Lerkkanen, puh. 0408053347, marja-kristiina.lerkkanen@jyu.fi 

Tiedottaja Anitta Kananen, puh. 040 846 1395, anitta.kananen@jyu.fi