22. luukku: Saamen kielen opetuksen tähti

Pohjoinen on tänään mielessämme: 22.12. on pohjoisella pallonpuoliskolla talvipäivänseisaus, jolloin päivän pituus on lyhimmillään. Pohjoisessa sijaitsee myös Saamenmaa, EU:n ainoan alkuperäiskansan, saamelaisten kotiseutualue. Se sijaitsee neljän valtion – Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän – alueella.

Saamen kieliä opetetaan Suomessa äidinkielenä, ja LUKILOKI-koulutukseen kuului myös opintojakso Saamen kielen luku- ja kirjoitustaidon oppiminen, joka toteutettiin ensisijaisesti pohjoissaameksi. Opintojaksoa koordinoi Pigga Keskitalo. Tässä kalenteriluukussa jaamme opintojaksolle luodun infograafin ja linkkivinkkejä teemaan.


Kuva: Terese Bast
Teksti: Pigga Keskitalo

Saamen kielen opetukseen liittyy keskeisesti kulttuurinen näkökulma, joten oppiminen ei ole pelkkää kielen oppimista. Opettajan on otettava huomioon moninaiset taustalla vaikuttavat asiat, jotta hän voi tukea monikielistä vähemmistöoppilasta parhaalla mahdollisella tavalla kielen kehityksessä sekä luku- ja kirjoitustaidossa. Infograafissa on kuvattu saamen kielen ja kulttuurin opetukseen liittyviä tekijöitä.

Moni suomalainen kaipaisi lisätietämystä saamelaisista, heidän kielestään ja kulttuuristaan. Mitä sinä opettajana tiedät saamelaisista, entä mitä oppilaasi tietävät? Mitä tahdot heidän tietävän?

Tutustu alla oleviin materiaalivinkkeihin, joiden avulla voit käsitellä teemaa koulussa.

Ideoita koululuokkaan ja lisäkukemista: