6. luukku: Hyvää itsenäisyyspäivää!

Monikielinen Suomi täyttää tänään 102 vuotta! Suomessa puhutaan jopa satoja eri äidinkieliä. Vuonna 2016 väestökirjanpidossa oli 157 eri äidinkieltä, mutta koska tilastossa jokaisella voi olla vain yksi äidinkieli, oikea puhuttujen kielten määrä on suurempi.

LUKILOKI haluaa toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää monikielisesti. 

Suomessa on kautta aikojen puhuttu lukuisia eri kieliä. Esimerkiksi Helsingissä vuonna 1870 muita kieliä kuin suomea ja ruotsia puhui lähes 20 prosenttia asukkaista, mikä on suhteellisesti enemmän kuin nykyään. HS:n artikkelissa (Räty 2015) kuvataan:

Ennen itsenäistymistä kaupungilla, kodeissa ja satamissa kuuli esimerkiksi ruotsia, venäjää, tataaria, romaanikieltä, karjalan ja saamen murteita, saksaa, ranskaa, jiddišia… Oli italialaisia posetiivareita, hollantia puhuvia partureita, Venäjältä tulleita kasakoita ja kauppiaita.

“Menneisyyden Suomi ei ole ollut se yksikielinen ja -mielinen talonpoikaiskulttuuri, joksi se usein käsitetään”, sanoo historiantutkija Miika Tervonen.

Videolla kuulet hyvän itsenäisyyspäivän toivotuksen seitsemällä kielellä. Puhutaanko teidän luokassanne näitä kieliä? Millä muilla kielillä voitte sanoa ”hyvää itsenäisyyspäivää” tai ensi viikolla esimerkiksi “hyvää huomenta”? Miltä nämä kielet kuulostavat oppilaiden mielestä? Miltä tuntuu, jos omalla äidinkielellä tai kotikielellä sanotaan hyvää itsenäisyyspäivää tai hyvää huomenta? Miten eri kieliä tehdään näkyviksi oppilaitoksenne arjessa? Voisiko luokan ovessa lukea: “Tässä luokassa osaamme albaania, viroa, arabiaa, suomalaista viittomakieltä…”? 

Lisälukemista:

  • Aalto, E., Mustonen, S., Järvenoja, M. & Saario, J. (2019). Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen.  Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Saatavilla: https://monikielisenoppijanmatkassa.fi
  • Honko, M. & Mustonen, S. (toim.) 2018. Tunne kieli: Matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen. Helsinki: Finn Lectura. Finn Lecturan sivuilta voit ladata teoksen näytesivut, joissa on johdantoluku “Kielistä kielitaitoon” sekä kieliartikkelit arabian ja venäjän kielistä. 
  • Räsänen, M. 2017. Satavuotiaan Suomen kielet, Kielikello 4/2017.
  • Räty, R. 2015. Helsingissä puhutaan jo toista sataa kieltä – Tunnistatko, mitä naapurisi puhuu? HS 1.8.2015