LUKILOKI: Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen koulutusohjelma

Mi innostaa oppijoita kertomaan? Kuinka ohjelmoida tarina? Miten tukea, jos lukeminen tai kirjoittaminen ei suju? Kuinka kannustaa koteja lukemaan? Miten monikielisyys huomioidaan ryhmässäsi? Kuinka arvioida monilukutaidon kehitystä?

LUKILOKI on osallistujille maksuton 15 op luku- ja kirjoitustaidon opetuksen täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle. LUKILOKIn tavoitteena on antaa osallistujille virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon oppimisen ohjaamiseen sekä taitojen tukemiseen.

Osallistu koulutukseen joko monimuoto-opintoina tai kokonaan verkossa. Ilmoittaudu mukaan täällä!

Koulutusohjelmaotsikon alta löydät tarkemman kuvauksen koulutuksen sisällöistä. Osallistujalle maksutonta koulutusta rahoittaa Opetushallitus. LUKILOKI-koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa.

Poimintoja LUKILOKI-koulutuksen palautteesta:

Ajankohtaista:

LUKILOKI Instagramissa:


Tutustu LUKILOKI:n tietosuojaselosteeseen