LUKILOKI: Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja oppimisen koulutusohjelma

Virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon tukemiseen

LUKILOKI on 15 op laajuinen luku- ja kirjoitustaitoon keskittyvä opettajien täydennyskoulutus. Opetushallituksen rahoittama koulutus on osallistujille maksuton. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille ja erityisopettajille.

Tavoitteena on antaa opettajille valmiuksia ja menetelmiä luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opetukseen sekä taitojen tukemiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota motivaatiotekijöihin ja osaamisen arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteisiin lukivaikeuden, S2-opetuksen ja monikielisyyden näkökulmista.

LUKILOKI rakentuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen työskentelyyn verkkoympäristössä. Voit opiskella kokonaisuuden kokonaan verkon kautta. Lisäksi tarjolla on lähikoulutuspäiviä seuraavilla paikkakunnilla: Jyväskylä, Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa. Koulutukseen sisältyy kaikille yhteinen koulutusosio, eri koulutusasteiden opetuksen kehittämiseen kohdistuvat osiot sekä vapaavalintaisia osioita. Voit opiskella myös vain osan kokonaisuudesta. Koulutusohjelman tarkemmat kuvaukset löytyvät koulutusohjelma-sivun alta.

Hankkeen toimijoilla on vankka kokemus opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta, oppikirjatuotannosta ja alan tutkimuksesta. Koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa.

Poimintoja koulutuksen palautteesta:

“Äärimmäisen tarpeellinen ja uusia välineitä työhöni antava koulutus. Tulen palaamaan näihin koulutuksen materiaaleihin vielä monta vuotta ja tulen käyttämään niitä myös oman työyhteisön kouluttamisessa näihin sisältöihin. Tätä opintokokonaisuutta voi hyvällä syyllä kutsua eräänlaiseksi kansallisaarteeksi.”

“Innostus on säilynyt ja kasvanut koulutuksen edetessä, koska tästä on saanut paljon uusia ideoita ja välineitä omaan työhön.”

“Todella korkeatasoinen koulutus, joka oli rakennettu joustavasti toteutettavaksi eikä kuormittanut tekemisellään vaan nimenomaan auttoi rakentamaan omaa ammattitaitoa edelleen. Olen todella tyytyväinen koulutukseen, joka tarjosi paljon ajateltavaa sekä konkreettisia ja käyttövalmiita ideoita oman työn hiomiseen. Lopputulos ulottuu varmasti myös omille oppilaille, joten hyöty on moninkertainen!”

“Hyvä, että koulutuksessa on monia osallistumismahdollisuuksia: voi toimia tiimeinä tai opiskella yksilöllisesti mutta silti olla vuorovaikutuksessa esimerkiksi verkkokeskusteluissa.”

“Onnistunut kokonaisuus ja sisältö rakennettu motivoivaksi.”

“Aivan mahtavaa, että tällainen maksuton korkeatasoinen koulutus järjestetään. Olen tosi iloinen, että myös täällä kaukana kaikesta asuvalle on mahdollista tällainen täydennyskoulutus verkon kautta”

“Loistava koulutus! Innostava! Ajankohtainen! Asiantunteva!”

“Hyvää ja monipuolisesti toteutettua materiaalia. Verkko-opiskelu toteutustapana täydellinen, mahdollistaa töiden ohessa opiskelun. Osaavat asiantuntijat ja laajasti erilaista sisältöä. Uusi opetussuunnitelma huomioitu erittäin hyvin.”

Kuva: Terese Bast